BOOKING AIRPET HOTEL

Kunden belastes for reservasjoner som ikke blir benyttet eller avbestilt i tide. Avbestillinger senere enn 7 dager før innlevering skulle ha funnet sted,belastes med 50 % av prisen for oppholdet

Inn/Utlevering:

Mandag – fredag: Kl 9-11 og 18

Lørdag /søndag og helligdager: Kun etter avtale  Kl 10 og 18

Eier må gjøre hotellet oppmerksom på skader, sykdommer eventuelt løpetid eller annet som har betydning for oppholdet. Dersom hunden/katten av ovennevnte eller andre grunner må stå alene, beregnes et pristillegg. Hotellet er ikke ansvarlig for skader eller sykdommer som måtte inntreffe under oppholdet. Dersom hunden/katten  trenger veterinærbehandling i pensjonstiden, tilkalles veterinær på eiers bekostning. Kostnadene må betales før utlevering. Airpet er ikke ansvarlig for bortkomne/ødelagte gjenstander som medsendes dyret under oppholdet. Dyr blir ikke utlevert før oppholdet er betalt. Bestilt plass må betales i sin helhet selv om oppholdet avkortes.

Høysesong: Jul/nyttår: F.o.m. 23.12 t.o.m. 3. nyttårsdag. Påske: F.o.m. fredag før palmesøndag t.o.m. 3. påskedag. Pinse: F.o.m. fredag før pinseaften t.o.m. 3. pinsedag. Sommerferien: 1.juni t.o.m. 25. august.  I disse periodene beregnes pristillegg.

Prisene er inkludert 25% mva.  Prisene gjelder fra 01.01.2016

NB: Bestilling forutsetter at du har lest og godkjenner Generelle  betingelser for oppholdet

Copyright2010-2018©airpethotel.no