BOOKING AIRPET HOTEL

Kunden belastes for reservasjoner som ikke blir benyttet eller avbestilt i tide. Avbestillinger senere enn 7 dager før innlevering skulle ha funnet sted,belastes med 50 % av prisen for oppholdet

Inn/Utlevering:

Mandag – fredag: Kl 9-11 og 18

Lørdag /søndag: Kl 10 og 18

Eier må gjøre hotellet oppmerksom på skader, sykdommer eventuelt løpetid eller annet som har betydning for oppholdet. Dersom hunden av ovennevnte eller andre grunner må stå alene, beregnes et pristillegg. Hotellet er ikke ansvarlig for skader eller sykdommer som måtte inntreffe under oppholdet. Dersom hunden/katten  trenger veterinærbehandling i pensjonstiden, tilkalles veterinær på eiers bekostning. Kostnadene må betales før utlevering. Airpet er ikke ansvarlig for bortkomne/ødelagte gjenstander som medsendes dyret under oppholdet. Dyr blir ikke utlevert før oppholdet i sin helhet er betalt. Bestilt plass må betales i sin helhet selv om oppholdet avkortes.

Høysesong: Jul/nyttår: F.o.m. 23.12 t.o.m. 3. nyttårsdag. Påske: F.o.m. fredag før palmesøndag t.o.m. 3. påskedag. Pinse: F.o.m. fredag før pinseaften t.o.m. 3. pinsedag. Sommerferien: 1.juni t.o.m. 25. august.  I disse periodene beregnes pristillegg.

Prisene er inkludert 25% mva.  Prisene gjelder fra 01.01.2016

NB: Bestilling forutsetter at du har lest og godkjenner Generelle  betingelser for oppholdet

Prisene er inkludert 25% mva.  Prisene gjelder fra 01.01.2016

Copyright2010-2018©airpethotel.no